YRITYSTOIMINNAN TEESIT

Yritystoiminnan teesit – mitä sinun tulisi tietää pienen työnantajayrityksen vetäjänä

Kirjassa käsitellään kattavasti yritystoimintaan vaikuttavat osatekijät ja olosuhteet.

Yritystoiminnan oppikirjojen tekijät ovat useimmiten talousalan eksperttejä, joilla ei ole omaa yrittäjäkokemusta. Toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt dipl.ins. Jyrki Suominen on toiminut pienten työnantajayritysten vetäjänä, laskentatoimen asiantuntijana ja osakkaana vuodesta 1981 lähtien. Yhteensä 18 eri yrityksessä. Tietokirjan sisältö perustuu yli 40 vuoden aikana tehtyihin muistiinpanoihin, dokumentteihin ja lainsäädäntöön.

Yritystoiminnan oppikirjoissa ei ole tarjolla pienille työnantajayrityksille kokonaisvaltaista ohjeistusta.
Lisäksi useamman henkilön muodostaessa pienen yrityksen omistajien tiimin, tiimiyrittäjyyden pelisääntöjä ei tunneta.

Yhteiskunnan vahva ohjaava rooli lähes kaikilla yritystoiminnan osa-alueilla tulee usein yllätyksenä pienten yritysten vetäjille. Lisäksi kestävä kilpailukyky edellyttää, että pienten yritysten vetäjät ymmärtävät tinkimättömyyden laadun varmennuksessa, positiivisen asiakaskokemusten aikaansaamisessa ja brändäyksessä.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi erityisesti pienten työnantajayritysten vetäjille ja yritystoimintaa harkitseville.